Nowości
Szczęśniak : 1992-2017 : 25 lat doświadczenia
Psychiatria
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Simpson medycyna sądowa
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza