New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych