New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland