New items
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski