New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata