New items
Interna Harrisona. tom III
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań