Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Pediatria
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych