New items
Systemy fotowoltaiczne
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Scientific Protocols for Fire Investigation
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań