Nowości
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych