New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Kryptografia w teorii i praktyce
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty