Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Anestezjologia
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia