New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka