Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,