New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi