New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych