New items
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Skuteczne zespoły
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych