Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sobotta atlas anatomii człowieka
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Pediatria