New items
Terror\terroryzm : studium przypadku
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa