Nowości
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
ABC oparzeń
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego