Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Scientific Protocols for Fire Investigation