Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Terror\terroryzm : studium przypadku
ABC oparzeń
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński