New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Wiktymologia kryminalna
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy