New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Modelowanie organizacji dynamicznej
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego