New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Modelowanie organizacji dynamicznej
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych