New items
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Terrorism Handbook for Operational Responders
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2