New items
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych