New items
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty