New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Studenckie prace naukowe