New items
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Pożary : kompendium wiedzy
Hazardous Materials : Managing the Incident
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych