New items
KK - Kodeks karny. KPK - Kodeks postępowania karnego. KKW - Kodeks karny wykonawczy : 13 innych aktów prawnych
ADR 2019-2021
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz
Próba generalna : strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej : listopad-grudzień 1981
Równowaga praca - życie : problem czy wyzwanie : poradnik