New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,