New items
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
ABC intensywnej terapii
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej