Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Sobotta atlas anatomii człowieka
Terror\terroryzm : studium przypadku
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane