Nowości
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Studenckie prace naukowe