New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Fire and Emergency Services Instructor
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka