Nowości
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia