New items
Relacyjna moc darów troski i ofiarność druhów ochotniczych straży pożarnych : perspektywa krytycznego realizmu i ontologii społecznej
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki