New items
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych