New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Ochrona własności intelektualnej
Drzewa : łatwe rozpoznawanie