New items
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie