New items
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce