New items
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Systemy fotowoltaiczne
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami