Nowości
EKG to proste
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji