Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Interna Harrisona. tom II
Patologie i dysfunkcje w organizacji