Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej