Nowości
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Straż Pożarna w Gostyniu dawniej i dziś
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki