Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Anestezjologia