Nowości
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Bałkany : raport z polskich misji
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych