Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Interna Harrisona. tom I
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane