New items
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Hazardous Materials Chemistry
Trudne dialogi : rozmowy psychiatrów i psychoterapeutów z pacjentami
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty