Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Simpson medycyna sądowa
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym