New items
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Psychiatria
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii