Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
ABC intensywnej terapii